Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2019

maryjanejanis
18:20
9776 b5b9 400
Reposted frompiehus piehus viaoll oll

May 13 2019

19:38
4730 69f9 400

dialnfornoir:

Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viabeeth beeth
maryjanejanis
19:09
0249 a16c 400
Reposted fromoll oll
maryjanejanis
19:05
- To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz
— Piotr C.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakatastrofo katastrofo
maryjanejanis
19:04
maryjanejanis
19:03
maryjanejanis
19:02

Stanley Kubrick

Reposted fromnikotyna nikotyna viaoll oll

May 12 2019

maryjanejanis
07:01
2348 5409 400
Reposted fromdailylife dailylife viabeeth beeth

May 07 2019

maryjanejanis
23:10
0869 4476 400
Reposted fromfilology filology viacyna cyna
maryjanejanis
23:09
maryjanejanis
22:18
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viawishyouwerehere wishyouwerehere
maryjanejanis
22:16
2582 22c5 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaembrace embrace
maryjanejanis
22:15
0441 43bf 400
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viadisheveled disheveled
maryjanejanis
22:12
1046 fc43 400
Reposted fromtelewizja telewizja viafelicka felicka
maryjanejanis
22:12
0283 49f2 400
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viafelicka felicka

May 06 2019

maryjanejanis
22:22
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
22:21
6233 a730 400

David Bowie.

May 05 2019

maryjanejanis
13:42
4666 84a0 400
Reposted fromtwinpeaks twinpeaks viaFPage FPage
maryjanejanis
09:57

May 04 2019

maryjanejanis
19:43
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl