Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

maryjanejanis
16:15
Reposted frompaws paws viaabsolem absolem

March 10 2019

18:06
5541 a887 400
Reposted fromtwice twice viaeternaljourney eternaljourney
maryjanejanis
17:21
1269 4fbe 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaCajmel Cajmel
maryjanejanis
17:17
0971 e3b6 400
maryjanejanis
16:05
1451 5026 400
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
maryjanejanis
16:05
8422 2f2a 400
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
maryjanejanis
16:05

March 06 2019

maryjanejanis
10:04
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta. Drętwusy tak mówiły.
— Charles Bukowski – Najpiękniejsza dziewczyna w mieście.
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer
maryjanejanis
10:04
5240 d23e 400
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer

March 03 2019

maryjanejanis
10:33
6239 56f4 400
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
maryjanejanis
10:32
maryjanejanis
10:02
1189 a9c6 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viapsychedelix psychedelix
maryjanejanis
09:54
7940 833e 400
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
maryjanejanis
09:54
4972 2262 400
maryjanejanis
09:54
8932 5ce2 400
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
maryjanejanis
09:53
8758 0c2a 400
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
maryjanejanis
09:53

February 27 2019

maryjanejanis
06:42
maryjanejanis
06:39
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaidosk8 idosk8

February 25 2019

maryjanejanis
14:08
2283 54a9 400
Reposted fromstolpstein stolpstein viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl