Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

20:46
0699 d43f 400
maryjanejanis
17:13
1619 76bd 400
17:13
maryjanejanis
17:11
0823 259b 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
maryjanejanis
17:09
1403 6512 400
Reposted fromsavatage savatage viainsanedreamer insanedreamer
maryjanejanis
17:09
1658 1094 400
Reposted fromsarazation sarazation viainsanedreamer insanedreamer

December 06 2017

maryjanejanis
15:51
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viaMaryiczary Maryiczary
15:50
6750 edfb 400
Reposted fromfinnglas finnglas viatherivernymph therivernymph

December 05 2017

maryjanejanis
14:57
4282 1902 400
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaPjotrek Pjotrek
maryjanejanis
14:54
Reposted fromgarstki garstki viadzony dzony

December 03 2017

maryjanejanis
22:09
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viaarcen arcen
maryjanejanis
22:08
1226 bd6d 400
maryjanejanis
22:08
0215 402d 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMountainGirl MountainGirl
18:59
6134 b649 400
maryjanejanis
18:56
0000 3929 400
maryjanejanis
18:56
4384 b571 400
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

December 02 2017

maryjanejanis
10:11
3861 5a5e 400

Reposted fromyourtitle yourtitle viaataliaboo ataliaboo
maryjanejanis
10:11
4412 e230 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaembrace embrace
maryjanejanis
00:01
5430 08cb 400
maryjanejanis
00:00
1214 4a90 400
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viapouler pouler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl