Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

maryjanejanis
18:01
5858 6c0a 400
Reposted fromverronique verronique viapeepingtom peepingtom
maryjanejanis
18:00
9012 d045 400
Reposted fromkrzysk krzysk viapeepingtom peepingtom
maryjanejanis
17:59
maryjanejanis
17:58
7045 d44f 400
Reposted fromnyaako nyaako viamrsnobodyy mrsnobodyy
maryjanejanis
17:57
Reposted fromFlau Flau viamrsnobodyy mrsnobodyy
maryjanejanis
17:57
8560 3138 400
Reposted fromtfu tfu viasztukamatorka sztukamatorka
17:56
4119 942a 400
cacti
Reposted fromstonerr stonerr viakentoquer kentoquer
maryjanejanis
17:55
1001 3c3a 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viakentoquer kentoquer
maryjanejanis
17:55
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
17:53
0171 a78b 400
maryjanejanis
17:48
4473 8eb5 400
Reposted fromczajnikq czajnikq viasztukamatorka sztukamatorka
maryjanejanis
17:48
maryjanejanis
17:47
maryjanejanis
17:46
Dlatego nie krępuj się nikim i kiedy zdaje Ci się, że coś może dać ci szczęście, chwytaj tę okazję i bądź szczęśliwy. Wiem z doświadczenia, że taka szansa przychodzi tylko ze dwa, trzy razy w życiu i jeżeli się ją przegapi, żałuje się potem do śmierci.
— "Norwegian Wood", Murakami
Reposted fromdraia draia viasztukamatorka sztukamatorka
maryjanejanis
17:46
3143 0597 400
Reposted fromaniamy aniamy viasztukamatorka sztukamatorka
maryjanejanis
17:46
17:45
8215 4975 400
Reposted frommirosia mirosia viasztukamatorka sztukamatorka
maryjanejanis
07:20
7015 7e52 400
Reposted fromBotwinka Botwinka viaMaryiczary Maryiczary

June 20 2017

06:55
3957 47f0 400
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaKokosem Kokosem
maryjanejanis
06:54
The Great Nebula in Carina

In one of the brightest parts of Milky Way lies a nebula where some of the oddest things occur. NGC 3372, known as the Great Nebula in Carina, is home to massive stars and changing nebulas.
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaKokosem Kokosem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl