Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2020

14:37

April 01 2020

maryjanejanis
12:10
1357 7278 400
Reposted fromnutt nutt viaolvide olvide
maryjanejanis
12:07
A tamta chwila była tylko jedna.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
maryjanejanis
09:20
maryjanejanis
09:19
maryjanejanis
09:19
8266 b508 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 31 2020

maryjanejanis
17:36
Mam w sobie taką kontuzję, zamęt i chaos, że nie rozumiem, jak ludzka dusza może to znieść. Znajdziecie we mnie wszystko, co chcecie, absolutnie wszystko. Jestem istotą, która nie zmieniła się od początku świata, w której żywioły nie uległy krystalizacji, pierwotny zaś bezład nadal tańczy swój szaleńczy i frenetyczny taniec. Jestem absolutną sprzecznością, paroksyzmem antynomii i skrajnością napięć. We mnie wszystko jest możliwe, bo jestem człowiekiem, który w chwili ostatniej, w obliczu absolutnej nicości, będzie się śmiać, będzie się śmiać w agonii końca, w chwili ostatniego smutku.
— Emil Cioran “Na szczytach rozpaczy”
Reposted frompeasorela peasorela viafirewalkwithme firewalkwithme
maryjanejanis
17:29
3011 15a3 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
maryjanejanis
17:29
2766 a36f 400
Reposted fromkarahippie karahippie viadzony dzony
maryjanejanis
17:17
4173 642d 400
Reposted fromkarahippie karahippie
maryjanejanis
17:16
3745 d63c 400
Reposted fromkarahippie karahippie
maryjanejanis
17:12
8289 2dbd 400
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
maryjanejanis
17:06
3254 5a43 400
Reposted frompulperybka pulperybka viacyna cyna
maryjanejanis
17:05
Nie wiem, jak to się dzieje, że nagle człowiek potrafi robić rzeczy, które przedtem były do niego nie podobne. Nagle nadchodzi jakaś chwila, w której traci panowanie nad sobą, przegapia samego siebie.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
17:04
5607 fbcc 400

vicloud:

Van gogh museum, Amsterdam.

Reposted frombunjywunjy bunjywunjy viafelicka felicka
maryjanejanis
17:02
8658 bc2e 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
17:01
6116 bf65 400
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viababyface babyface
maryjanejanis
17:01
2675 c205 400
Reposted fromkallisto kallisto viasininen sininen
17:00
2930 4823 400

arterialtrees:

ana mendieta, body tracks, 1974

Reposted fromerial erial viababyface babyface

March 29 2020

maryjanejanis
14:51
9579 6282 400
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl